FOCUS ON ME MUSIC SHOWS

دانلود موزیک شوهای Jus2 با Focus On Me

.

.

Debut Stage M Countdown “Focus On Me” 7032019

۳۶۰    |    ۴۸۰    |    ۷۲۰    |    ۱۰۸۰


Debut Stage Music Bank “Focus On Me” 8032019

۳۶۰    |    ۴۸۰    |    ۷۲۰    |    ۱۰۸۰


Debut Stage Music Core “Focus On Me” 9032019

۳۶۰    |    ۴۸۰    |    ۷۲۰    |    ۱۰۸۰


Debut Stage Inkigayo “Focus On Me” 10032019

۳۶۰    |    ۴۸۰    |    ۷۲۰    |    ۱۰۸۰


 M Countdown “Focus On Me” 14032019

۳۶۰    |    ۴۸۰    |    ۷۲۰    |    ۱۰۸۰


 Music Bank “Focus On Me” 15032019

۳۶۰    |    ۴۸۰    |    ۷۲۰    |    ۱۰۸۰


Music Core “Focus On Me” 16032019

۳۶۰    |    ۴۸۰   |    ۷۲۰    |    ۱۰۸۰


Inkigayo “Focus On Me” 17032019

۳۶۰    |    ۴۸۰    |    ۷۲۰    |    ۱۰۸۰


 

۱۴ comments

    1. بله همونه! عزیزم زیرنویس فارسی رو ما خودمون ترجمه میکنیم و برای دانلود میذاریم توی سایت، توی خود وی اپ زیرنویس انگلیسی داره فقط

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*